Specjalizacje

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, a także zarządcom nieruchomości. W tym zakresie Kancelaria oferuje w szczególności następujące usługi:

  • bieżącą obsługę organów spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych,
  • sporządzanie aktów wewnętrznych spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych,
  • windykację należności na rzecz spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, a w szczególności dotyczących: eksmisji, odszkodowania za niedostarczenie przez gminę osobie uprawnionej lokalu socjalnego, ustanowienia odrębnej własności lokali, zniesienia współwłasności, podziału lub scalenia lokali
    i nieruchomości oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów: sprzedaży nieruchomości, deweloperskich, zamiany, darowizny, najmu, dzierżawy.
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

masz pytania?

Odwiedź podstronę kontaktu.

Odwiedź podstronę kontaktu