Specjalizacje

Odzyskiwanie należności

Odzyskiwanie należności

Odzyskiwanie należności to wiodąca działalność Kancelarii. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że terminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorcy. Dlatego nie tylko interweniujemy w sprawach niezapłaconych należności, ale także doradzamy, jak uniknąć ryzyka finansowego (lub je zminimalizować) związanego z nieuczciwym kontrahentem. Specjalizacja Kancelarii w tym zakresie dotyczy m.in.:

  • doradztwa w zakresie ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności,
  • windykacji przedsądowej: sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, sporządzanie porozumień z dłużnikiem co do spłaty zadłużenia,
  • windykacji sądowej: zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach o zapłatę, a także zastępstwo prawne w toku postępowania egzekucyjnego,
  • windykacji masowej (przedsądowej i sądowej).
Windykacja należności

masz pytania?

Odwiedź podstronę kontaktu.

Odwiedź podstronę kontaktu