Specjalizacje

Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria świadczy również usługi prawne z zakresu prawa karnego. Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • obronę podejrzanego/oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego,
  • obronę podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu karnoskarbowym,
  • sporządzanie środków odwoławczych oraz innych środków zaskarżenia,
  • reprezentację osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa przed organami postępowania przygotowawczego oraz przed sądami,
  • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia oraz powództw cywilnych w ramach postępowania karnego (tzw. powództw adhezyjnych),
  • świadczenie pomocy prawnej w toku postępowania karnego wykonawczego.
Prawo karne

masz pytania?

Odwiedź podstronę kontaktu.

Odwiedź podstronę kontaktu