Specjalizacje

Ochrona praw dłużników

Ochrona praw dłużników

W realiach dzisiejszego świata bardzo łatwo popaść w długi, ciężej zaś je spłacić. Często bywa tak, że to wypadki losowe zmuszają nas do zadłużania, która to sytuacja nie jest przecież komfortowa. Dług należy bowiem spłacić, tylko jak to zrobić, gdy nie mamy pieniędzy? Do tego niespłacony dług może oznaczać liczne telefony czy wezwania z różnorodnych firm windykacyjnych, których działanie nie rzadko oscyluje na granicy prawa. Tymczasem dłużnik też ma określone prawa. Kancelaria oferuje zatem pomoc prawną dłużnikom, która obejmuje w szczególności:

  • podejmowanie czynności zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia, w tym negocjowanie warunków spłaty zadłużenia z wierzycielami,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę, w tym składanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia, tj. odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, apelacji,
  • obrona przed pozwami składanymi przez fundusze sekurytyzacyjne,
  • opracowywanie pism wzywających wierzyciela do zaniechania naruszeń praw dłużnika,
  • opracowywanie zawiadomień do organów ścigania na te działania podejmowane przez wierzycieli, co do których zachodzi podejrzenie, iż mogą stanowić przestępstwo.
Ochrona praw dłużników

masz pytania?

Odwiedź podstronę kontaktu.

Odwiedź podstronę kontaktu