Specjalizacje

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie nieruchomości współpracując przy tym z biurem notarialnym w Poznaniu. Specjalizujemy się prowadzeniu następujących spraw:

  • audyt prawny nieruchomości,
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • obsługa prawna w zakresie nabywania oraz zbywania prawa własności nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych,
  • przygotowywanie projektów umów dotyczących nieruchomości, tj. umów deweloperskich, dzierżawy, najmu, a także umów w procesie budowlanym,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach cywilnych dotyczących: zniesienia współwłasności nieruchomości, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, o ustanowienie służebności, o ustalenie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy czy pozwolenia na budowę,
  • prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Nieruchomości i inwestycje budowlane

masz pytania?

Odwiedź podstronę kontaktu.

Odwiedź podstronę kontaktu