Specjalizacje

Logistyka i transport (prawo transportowe)

Logistyka i transport (prawo transportowe)

Obsługa Klientów z branży TSL to wiodąca specjalizacja Kancelarii. Obsługujemy kompleksowo oraz doraźnie przedsiębiorców i spółki prawa handlowego zajmujące się przewozem drogowym towarów. Obsługa Klientów z branży TSL obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z wykonywaniem przewozów, tj. projektów umów przewozu, spedycji, współpracy, regulaminów pracy i wynagradzania, umów związanych z zatrudnianiem kierowców oraz innych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa z branży TSL,
  • pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów powstałych na gruncie krajowego i międzynarodowego prawa przewozowego, w szczególności opiniowanie zaistniałych zdarzeń prawnych,
  • reprezentację przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących licencji oraz przed Okręgowym Inspektorem Transportu Drogowego i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,
  • windykację należności pieniężnych,
  • podejmowanie czynności w postępowaniach przedsądowym, mediacyjnym, sądowym i egzekucyjnym, a także przed zakładami ubezpieczeń z tytułu wyrządzenia szkody transportowej.
Logistyka i transport

masz pytania?

Odwiedź podstronę kontaktu.

Odwiedź podstronę kontaktu