Kancelaria specjalizuje się również w doradztwie prawnym dla klientów indywidualnych w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, które niejednokrotnie przybierają skomplikowany charakter. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje nie tylko zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, ale także podejmowanie czynności na etapie przedsądowym. W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy o:

  • orzeczenie rozwodu i separacji,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • podział majątku wspólnego,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • orzeczenie, zmianę i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • uregulowanie kontaktów z małoletnim,
  • ograniczenie i pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • uregulowanie praw do spadku, tj.: stwierdzenie nabycia spadku, o zapłatę zachowku, o dział spadku.

Start typing and press Enter to search